Facebook Smart Gallery

DIAKONICKÁ POMOC

Výstava fotografií Karla Cudlína

07 - 09 / 2014 SMART GALLERY & Felicity Hotels

Podpora integrace lidí s mentálním postižením
Česko-gruzínská rozvojová spolupráce
Tvořivost je nedílnou součástí života všech členů společnosti, díky ní vzniká spousta krásných věcí, zážitků, vztahů…
Dlouhodobým cílem spolupráce ČCE-Střediska humanitární a rozvojové pomoci a Association for People in Need of Special Care je zapojit lidi s mentálním postižením, kteří stojí v gruzínské společnosti stále ještě na okraji, od každodenního života a umožnit jim využít svůj potenciál tak, aby mohli žít nezávislý a plnohodnotný život.
Uživatele služeb gruzínské APNSC a české Diakonie ČCE – Střediska Zvonek v Praze zachytil český fotograf Karel Cudlín.